Dienstenoverzicht

Onderhoud

Elektrische installaties worden vaak ten onrechte als onderhoudsvrij beschouwd. Door temperatuurschommelingen, trillingen, vocht en veroudering kunnen verbindingen en aardingen verslechteren, waardoor installaties en apparatuur minder goed gaan functioneren. Maar ook Het Bouwbesluit schrijft naast bouwregels ook verplicht onderhoud voor de brandmeld installatie en de noodverlichting.

Op basis van preventief, conditie-gestuurd en correctief onderhoud kan Steegman Elektrotechniek uw installaties op het afgesproken niveau houden.
Voor de rapportages gebruiken wij online tools, onze specialisten sturen rechtstreeks vanaf de locatie het inspectierapport toe, compleet met een lijst van eventueel gevonden afwijkingen, ondersteund door foto’s en metingen.

CONDITIEMETING

Wilt u inzicht in de technische kwaliteit van de elektrische installaties binnen uw gebouw voor het opstellen van een meer jaren onderhoudsplanning en begroting? Dan kan Steegman Elektrotechniek de installatie beoordelen en waarderen op basis van de NEN 2767.

MEER JAREN ONDERHOUDSPLAN

Om inzichtelijk te krijgen welke kosten het (toekomstig) onderhoud met zich mee brengt kunnen wij samen met u een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstellen.
Steegman elektrotechniek neemt als vanzelfsprekend de mogelijke elektrotechnische energiebesparende maatregelen mee in dit plan DMJOP waar de D staat voor duurzaam.

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Een onderhoudscontract is voor Steegman Elektrotechniek altijd maatwerk. Wij kunnen probleemloos invulling geven aan de “standaard” onderhoudscontracten maar ook aan prestatiecontracten of full-service contracten.