PRODUCTEN EN DIENSTEN

Elektrotechniek

Naast licht- en krachtinstallaties, informatie- en communicatietechnologieën ontwerpt en installeert  het bedrijf ook geïntegreerde verlichtingssystemen, gebouwautomatisering systemen, beveiligingssystemen, toegangscontrole en branddetectie installaties. Ook beschikt Steegman Elektrotechniek over een afzonderlijke afdeling onderhoud die elektrotechnische veiligheidskeuringen (EVK) en inspecties verzorgt, periodiek onderhoud uitvoert en storingen oplost.

Beveiliging

Beveiligen is een zaak van vertrouwen. Een opdrachtgever die ervoor kiest om een gebouw te laten beveiligen door een BORG gecertificeerd beveiligingsbedrijf, kan er op vertrouwen dat de afgenomen producten en diensten voldoen aan de hiervoor geldende regelgeving en zijn afgestemd op de organisatie van de opdrachtgever. Het verstrekken van een BORG Certificaat of BORG Opleveringsbewijs geeft de opdrachtgever de zekerheid dat de geleverde beveiliging aan de criteria voldoet.

Op het gebied van technische beveiliging (inbraakpreventie, toegangscontrole en observatie) is Steegman elektrotechniek erkend door KIWA/NCP conform de BORG regelingen op het gebied van inbraakpreventie welke worden beheerd door het Centrum voor Criminaliteitsprevente en Veiligheid (het CCV). Het CCV is een samenwerkingsverband tussen overheid, het bedrijfsleven en eindgebruikersorganisaties om gezamenlijk Nederland veiliger te maken.

Brandbeveiliging

De verwoestende werking van brand voor een gebouw of onderneming is niet te onderschatten. Een brandmeldinstallatie is bedoeld om een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen respectievelijk beperkt. Veel hangt af van de tijd die er is om ingeval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de brandmeldinstallatie betrouwbaar zijn. Hierop zijn de kwaliteit van de componenten van de installatie van invloed, alsmede de omvang van de installatie, de afstemming van de installatie op het doel, het gebruik en de omstandigheden in het object, en de uitvoering en het installatiewerk. Verder moet de brandmeldinstallatie tijdig de juiste informatie (doormeldingen) versturen aan de juiste personen en instanties en eventueel sturingen verrichten naar andere brandbeveiligingsinstallaties. Levering van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met juiste vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten het product dat zij leveren en de omstandigheden waarbinnen dat product zijn werk moet doen door en door kennen. Het verstrekken van een Certificaat brandmeldinstallatie geeft de opdrachtgever de zekerheid dat de geleverde installatie aan de criteria voldoet.
Op het gebied van brandmeldinstallaties is Steegman elektrotechniek erkend als branddetectiebedrijf, brandmeldonderhoudbedrijf en brandmeldinstallatiebedrijf, door KIWA/NCP conform de regelingen brandmeldinstallaties welke worden beheerd het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Data/Telefonie

Voor data- en telefooninstallaties is Steegman erkend ICT-installateur. Steegman Elektrotechniek ontwerpt en installeert complete data- en telefoonnetwerken, inclusief infrastructuur en installatie van actieve componenten.

STEEGMAN & BIM

BIM, ofwel Building Information Model, is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld.
De objectgeoriënteerde informatie kan gekoppeld worden aan meerdere zaken zoals fasering, functies, specifieke aansluiting op omringende objecten.
Steegman Elektrotecehniek B.V. heeft al jaren ervaring op het gebied van installeren met BIM.
Bij Steegman wordt op de tekenafdeling met Revit MEP gewerkt.

BREEAM

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Het bevat een standaard voor een duurzaam gebouw en het geeft aan welk prestatieniveau een gebouw heeft.
BREEAM wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren en kan zowel voor het ontwerpen van nieuwe gebouwen als voor het beoordelen van bestaande gebouwen worden gebruikt. (meer info op: www.breeam.nl) Steegman Elektrotechniek heeft de nodige ervaring in BREEAM projecten zoals Cool63 Rotterdam en Fluor Hoofddorp.

Contact

Niet leesbaar? Verander de tekst captcha txt

Vul hier uw zoekopdracht in en druk op Enter